Zending

De geloofgemeenschap Luctor et Emergo heeft zich altijd als een zendingsgemeente beschouwd. Niet zozeer in de naam van de vereniging, maar wel uitdrukkelijk in de doelstelling: de Naam van Jezus Christus te verkondigen en mee te werken aan de voorbereiding van de komst van het koninkrijk van God. Als middel om dat doel te bereiken geven we steun en medewerking aan ‘uitwendige’ en ‘inwendige’ zending. Deze activiteit wordt als eerste genoemd in onze statuten, nog vóór het organiseren van samenkomsten of ander werk.

In de beginjaren van onze gemeente maakten Luctorianen kennis met zending door spreekbeurten van zendelingen die op verlof kwamen. Daardoor geïnspireerd, en door God geroepen, hebben velen van ons hun leven toegewijd aan de zendingsopdracht uit Mattheüs 28:19. In ons hondervijfentwintig-jarig bestaan zijn vele tientallen mensen uitgegaan. Zij hebben gewerkt, en zijn nog werkzaam in vele landen in veel verschillende bedieningen.

Zendelingen worden door Luctor uitgezonden met een zendingsorganisatie. In de loop van de jaren is veel samengewerkt met o.a. de WEC, Operatie Mobilisatie en Jeugd met een Opdracht. Door middel van Thuis Front Groepen voor elke zendeling of zendingsechtpaar onderhoudt de gemeente nauw contact met het werk. Ook zijn er met regelmaat themadiensten waarin zending centraal staat, en worden er jaarlijks meerdere geldinzamelingsacties georganiseerd, waaronder de zendingsbazaar. De Taakgroep Zending in Luctor heeft als opdracht om zendelingen te ondersteunen in hun bediening, maar ook in hun proces van roeping voor dit werk.