Geloofsgemeenschap
Luctor et Emergo

Wij prediken Christus de gekruisigde

Luctor et Emergo - Oldebroek

Kijk hier live of bekijk een voorgaande dienst

Komende evenementen

Activiteiten

Elkaar ontmoeten en het geloof samen delen,
van jong tot oud

Lees meer

Zending

De geloofsgemeenschap Luctor et Emergo heeft zich altijd als een zendingsgemeente beschouwd. Niet zozeer in de naam van de vereniging, maar wel uitdrukkelijk in de doelstelling: de Naam van Jezus Christus te verkondigen en mee te werken aan de voorbereiding van de komst van het koninkrijk van God.

Als middel om dat doel te bereiken geven we steun en medewerking aan ‘uitwendige’ en ‘inwendige’ zending. Deze activiteit wordt als eerste genoemd in onze statuten, nog vóór het organiseren van samenkomsten of ander werk.

Lees meer over de zending binnen Luctor

Luctor et Emergo

"Ik worstel en kom boven"

Eind negentiende eeuw was Oldebroek een dorp als vele op de Veluwe. Boerenland, niet bijzonder welvarend, met een veelal orthodox-gelovige bevolking. In de tweede helft van die eeuw maakte de Noord-West Veluwe wel kennis met de moderne wereld. 

Lees meer over ons

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze geloofsgemeenschap, neem dan rustig contact op of kom langs bij één van onze diensten.

Scipio is binnen Luctor alleen beschikbaar voor leden en geregistreerde bezoekers
Luctor Oldebroek
Mheneweg Noord 1 bg
8096 BR Oldebroek
Luctor Elburg (Het Huiken)
Lange Wijden 33
8081 VS Elburg