Pastoraat

Pastoraat

Met pastorale vragen kunt u terecht bij voorgangers en ouderlingen. In Elburg wordt daarnaast de pastorale zorg ook ingevuld via de kringen. Voor specifiek bevrijding pastoraat is er ook een pastoraal bevrijdings team.

Pastoraal Bevrijdings Team

Het team staat voor pastoraat voor bevrijding en innerlijke genezing, met de nadruk op pastoraat en groei in wandel met Christus, vervolgens op het genezen van innerlijke wonden en het verbreken van banden die je belemmeren om vrij te zijn.

Jezus wil dat wij vrij worden van leugens, schuld, angst en schaamte. Door pastorale gesprekken om eventuele zonden, innerlijke wonden en bindingen aan het licht te brengen wandelen we samen door iemands leven om die vrijheid en innerlijke genezing te bereiken. Misschien is het iets voor jou om een traject bij het PBT te gaan volgen.

Maar soms is het allemaal niet zo spannend en kan 1 gesprek de lucht al klaren.
Hoe dan ook, we zijn beschikbaar voor zowel mensen binnen Luctor als van buiten de kerk.
Met geheimhouding, liefde, respect en zonder een houding van oordeel of veroordeling willen we een veilige plek en een luisterend oor bieden. Voor meer informatie of een gesprek kun je terecht bij Herman en Nelleke de Zwaan. Tel. 0525 632934 of mail naar herman-nelleke@planet.nl