Organisatie

Luctor et Emergo is een geloofsgemeenschap met de structuur van een vereniging. De ledenvergadering is het hoogste orgaan. Bezoekers die meer dan een jaar Luctor bezoeken en op de bezoekerslijst staan, kunnen zich aanmelden als lid. Een lid belijdt ook dat hij of zij gelooft in Jezus Christus als zijn/haar Zaligmaker en Heer. De leden kiezen het bestuur.

Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid over alle activiteiten in Luctor en legt verantwoording hierover af aan de leden. De negen bestuursleden hebben verschillende aandachtsgebieden onder hun hoede.

De geestelijke vraagstukken vallen onder verantwoordelijkheid van voorgangers en ouderlingen (DVO). Ook de voorgangers zowel als de ouderlingen worden door de leden gekozen. Voorgangers hebben als voornaamste taak het leiden van de zondagse bijeenkomsten en Bijbelstudies. De ouderlingen houden zich bezig met verschillende vormen van pastoraat.

Om alle activiteiten en ontwikkelingen in Luctor in het oog te kunnen houden zijn deze opgedeeld in taakgroepen. In elk van deze taakgroepen nemen een bestuurslid , een ouderling of voorganger en ‘gewone’ leden plaats. De taakgroepen zijn: diensten, zending, evangelisatie, diaconaat, pastoraat, gemeenteopbouw/jongerenwerk en facilitair.

Luctor et Emergo bestaat uit twee wijkgemeenten: Oldebroek en Elburg. Slechts de taakgroepen pastoraat, gemeenteopbouw / jongerenwerk en facilitair zijn per wijk georganiseerd. Andere taakgroepen, maar ook het bestuur, de voorgangers en ouderlingen richten zich op het geheel.

De diensten op zondag richten zich op het verkondigen van de Naam van Jezus Christus. Daarnaast vinden diensten plaats, waarin het heilig avondmaal wordt gevierd, kinderen worden gedoopt of opgedragen of doop door onderdompeling wordt toegediend. Ook zijn er themadiensten zoals zendingszondagen, jeugdzondagen, praisediensten, enz.